Základní lak - řešení problémů se základním lakem

Základní lak - řešení problémů se základním lakem

Problém: Viditelné stopy po tahu aplikátoru či válečku, stopa mezi plochami, nerovnoměrné zabarvení dřeva po lakování

Nerovnoměrný nános laku aplikátorem, nebo nerovnoměrné roznesení laku válečkem

 • část silnější vrstvy - vlhkost laku reaguje delší dobu se dřevem
 • část tenčí vrstvy - lak má šanci zaschnout dříve nežli část silnější

Řešení:

Vybrousit na holé dřevo a nová aplikace základu. Pokud se tato oprava neprovede, bude tato vada patrná i po vrchním lakování.

Problém: Tmavší oválné až kruhové skvrny ( 20 - 40cm )

Vylitý lak zůstal příliš dlouho na vybroušeném dřevě

 • dřevo absorbuje z laku nadměrné množství vlhkosti ( toto místo ztmavne ) a zároveň na tomto místě pomaleji schne

Řešení:

Vybrousit na holé dřevo a nová aplikace základu. Pokud se tato oprava neprovede, bude tato vada patrná i po vrchním lakování.

Problém: Tmavé, tenké, jednosměrné čáry / rýhy

Při broušení hrubou zrnitostí vznikly hlubší rýhy, které nebyly následným broušením vybroušeny

 • nevybroušená rýha má tvar V a proto absorbuje více laku, ten pomaleji vysychá a delší dobu působí na dřevo. Tím vnitřní plocha a nejbližší okolí ztmavne.

Řešení:

Vybrousit na holé dřevo a nová aplikace základu. Pokud se oprava neprovede, bude tato vada patrná i po vrchním lakování.

Problém: Bílé trhlinky v místech tmelení ( při kombinaci ředidel, tmelů a  H2O laků )

Lak byl aplikován dříve, nežli došlo k vyschnutí tmelu

 • zbytky ředidel chemicky zareagovaly s naneseným H2O lakem

Řešení:

Vybrousit na holé dřevo a nová aplikace základu. Pokud se oprava neprovede, bude tato vada patrná i po vrchním lakování.

Problém: Ostré hrany po základním laku - stranové slepení několika dílců

Aplikace nevhodného laku na základování netmelených povrchů, kdy se zdá, že podlaha je bez spár ( mimo míst, kde jsou spáry široké )

 • na základování byl použit nevhodný ( pravděpodobně vrchní lak ), který má vždy vysokou adhesi oproti lakům základovým
 • i při malém smrštění dřeva může dojít k roztržení spoje a vzniku ostré hrany, nebo ke stranovému slepení několika dílců a vzniku spár.

Řešení:

Vybrousit na holé dřevo a nová aplikace celé povrchové úpravy ( tmelení, správný základní lak, vrchní laky ). Pokud se oprava neprovede, bude tato vada trvalá a zhoršující se.

Problém: Světlá místa po aplikaci základního laku válečkem

V základním laku je zaválcováno příliš mnoho jemných vzduchových bublinek, které byly ještě překryty ( přelakovány )

 • vada vzniká nejčastěji krátkým, rychlým pohybem válečku na malé ploše, kdy tato plocha je později přetažena pomalým a dlouhým tahem válečku
 • vzduch ze spodní vrstvy nemá šanci se uvolnit

Řešení:

Vybrousit na holé dřevo a nová aplikace základu. Pokud se oprava neprovede, bude tato vada patrná i po vrchním lakování

Problém: Hrubý nevzhledný povrch, zvednuté vlákno dřeva, nebo stopy válečku v laku

Lak byl aplikován ve velmi silné vrstvě

 • vrchní vrstva zasychá, ale spodní je ještě "živá"
 • delší působení vlhkosti  na dřevo

Řešení:

Důkladný mezibrus základního laku mřížkou až do stavu jednotně matné a "klidné" plochy. Pokud se oprava neprovede, bude tato vada ještě více patrná při vrchním lakování.

Problém: Tmavší pás podél stěn

Základní lak byl podél stěny aplikován štětcem v silné vrstvě, nebo začal schnout dříve nežli došlo k přelakování plochy válečkem

 • delší ( rozdílně dlouhé ) působení vlhkosti na dřevo

Řešení:

Vybrousit na holé dřevo a nová aplikace základu. Pokud se oprava neprovede, bude tato vada patrná i po vrchním nalakování