Tmelení - řešení problémů s tmelením

Tmelení - řešení problémů s tmelením

Problém: Uvolnění ( vypadnutí ) tmelu z tmelených spár

Tmel nebyl dostatečně vtlačen do tmelené spáry z důvodů

  • špatné vysátí - brusný prach zůstal při tmelení ve spárách
  • hustý tmel - ten nejde vtlačit dostatečně hluboko
  • nebo jen neodborná aplikace a nezkušenost

Řešení:

  • Vybrousit na holé dřevo a nové tmelení

Problém: Nerovnoměrná barva dřeva po lakování

Tmel nebyl dostatečně vybroušen z povrchu dřeva

  • dobře vybroušeno - lak se dotýká povrchu dřeva
  • nedostatečně vybroušeno - lak leží na tmelu, ne na dřevě

Řešení:

  • Vybrousit na holé dřevo a nově nalakovat

Problém: Tmel je vytláčen ( vystupuje ) ze spár

Dřevo při zvětšení svého objemu ( roztáhnutí ) vytláčí tmel ze spár

  • pohyb dřeva během ročních období ( od nízkých relativních vlhkostí až po vysoké relativní vlhkosti ) - je normální stav
  • lze výrazně ovlivnit tím, že se dbá při montáži ( pokládce ) na správné teploty a vlhkosti nejen dřeva, ale i prostředí

Řešení:

  • Žádné opatření není nutné